PTEJTE SE ADVOKÁTA


Pole označená * jsou povinná

CENY PRÁVNÍCH SLUŽEB

Ceny právních služeb se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb. (advokátním tarifem). Cena konkrétní právní služby bude klientovi sdělena při osobní konzultaci případu.


Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka pověřeného subjektu je www.cak.cz.

SÍDLO KANCELÁŘE

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ HAVLÍČKŮV BROD

Potřebujete služby advokáta? Pak se obraťte na advokátní kancelář Mgr. Jany Denemarkové, zkušené advokátky s bohatou praxí, kterou najdete v Havlíčkově Brodě.

Působnost advokátní kanceláře je nejen v Havlíčkově Brodě, ale také v okolních okresech, zejména v kraji Vysočina, Kutné Hoře, Chrudimi.

Advokátní kancelář již od roku 2004 zajišťuje služby v těchto oblastech práva:

Občanské právo
  • závazkové právo, vymáhání pohledávek (včetně zastupování v soudním a v exekučním řízení)
  • sepisování smluv
  • převody nemovitostí
  • vypořádání společného jmění manželů, podílového spoluvlastnictví
  • náhrady škody
  • dědické řízení
  • sousedské spory
  • Rodinné právo
  • rozvod manželství
  • stanovení výživného pro nezletilé dítě, svěření dítěte do péče apod.
  • úprava vyživovací povinnosti mezi rodiči a zletilými dětmi, mezi manžely
Trestní právo
  • zastupování či obhajoba v trestním řízení
  • Obchodní právo
  • závazkové právo, vymáhání pohledávek
  • sepisování smluv
  • insolvenční řízení
  • Pracovní právo
  • vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
  • Správní právo
  • zastupování v řízení před správními orgány
  • přestupkové řízení
  • Po domluvě je možno sjednat služby právníka také ve večerních hodinách nebo o víkendu, a to jak v sídle kanceláře v Havlíčkově Brodě, tak u klienta.

    Služby poskytujeme jednorázově, případně po dohodě formou dlouhodobé spolupráce advokáta s klientem (vhodné např. pro podnikatele).

    Pokud jste se dostali do složité situace a potřebujete právní pomoc, obraťte se na naši advokátní kancelář. Nabízíme Vám služby právní poradny a zastupování před správními orgány.

    Právník Havlíčkův Brod - kontakty

    Mgr. Jana Denemarková
    Dolní 105, 580 02 Havlíčkův Brod
    (1. patro, vchod vedle restaurace U Zlodějky)
    Tel.: 569 420 803
    Mobil: 604 449 248
    E-mail: denemarkova@ak-denemarkova.cz
    Provozní doba kanceláře:
    pondělí-pátek

    IČ: 66257336
    bezplatná právní poradna