Vážení klienti,

s účinností od 1.1.2024 nebudu vykonávat advokacii. Spisy budou po zákonnou dobu archivovány. Pokud potřebujete nové právní služby, prosím kontaktujte jiného advokáta.

Mgr. Jana Denemarková

Občanské právo

Občanské právo je základem celého soukromého práva. Po přijetí nové rekodifikace českého soukromého práva provedené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, je z hlediska klienta obzvláště důležité, aby advokátní kancelář znala novou právní úpravu dokonale.

Co Vám pomůžeme vyřešit

Sepisování smluv kupních, darovacích, nájemních, o zápůjčce, o výpůjčce…
Vymáhání pohledávek
Vypořádání spoluvlastnictví
Vypořádání společného jmění manželů
Zastupování v dědickém řízení
Sousedské spory
sepisování smluv týkajících se nemovitostí – sepsání smlouvy (darovací, kupní, zástavní, o zřízení
věcného břemene, ...), sepsání návrhu na vklad, zastupování v řízení před katastrálním úřadem

Potřebujete naši pomoc?

Mám zájem o službu: Občanské právo

Ceník právních služeb

Ceny právních služeb se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb. (advokátním tarifem). Cena konkrétní právní služby bude klientovi sdělena při osobní konzultaci případu.
Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka pověřeného subjektu je www.cak.cz.
© 2024 Mgr. Jana Denemarková | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
gavel