Občanské právo

Občanské právo je základem celého soukromého práva. Po přijetí nové rekodifikace českého soukromého práva provedené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, je z hlediska klienta obzvláště důležité, aby advokátní kancelář znala novou právní úpravu dokonale.

Co Vám pomůžeme vyřešit

Sepisování smluv kupních, darovacích, nájemních, o zápůjčce, o výpůjčce…
Vymáhání pohledávek
Vypořádání spoluvlastnictví
Vypořádání společného jmění manželů
Zastupování v dědickém řízení
Sousedské spory
sepisování smluv týkajících se nemovitostí – sepsání smlouvy (darovací, kupní, zástavní, o zřízení
věcného břemene, ...), sepsání návrhu na vklad, zastupování v řízení před katastrálním úřadem

Potřebujete naši pomoc?

Mám zájem o službu: Občanské právo

Ceník právních služeb

Ceny právních služeb se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb. (advokátním tarifem). Cena konkrétní právní služby bude klientovi sdělena při osobní konzultaci případu.
Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka pověřeného subjektu je www.cak.cz.
© 2023 Mgr. Jana Denemarková | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
gavel