Vážení klienti,

s účinností od 1.1.2024 nebudu vykonávat advokacii. Spisy budou po zákonnou dobu archivovány. Pokud potřebujete nové právní služby, prosím kontaktujte jiného advokáta.

Mgr. Jana Denemarková

Rodinné právo

Rodinné právo zahrnuje předpisy o manželství, o vztazích mezi rodiči a dětmi, mezi dalšími příbuznými a o náhradní výchově dětí.
Mimo jiné řešíme záležitosti rozvodu manželství, tedy poradenství, zastupování v řízení o úpravě péče o děti, v řízení o rozvod, sepsání dohody o vypořádání společného jmění manželů nebo zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů.

Co Vám pomůžeme vyřešit

Úprava péče o nezletilé děti
Výživné pro nezletilé děti
Styk rodiče s dětmi
Rozvod manželství
Vypořádání společného jmění manželů
Výživné pro zletilé děti
Výživné mezi manžely

Potřebujete naši pomoc?

Mám zájem o službu: Rodinné právo

Ceník právních služeb

Ceny právních služeb se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb. (advokátním tarifem). Cena konkrétní právní služby bude klientovi sdělena při osobní konzultaci případu.
Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka pověřeného subjektu je www.cak.cz.
© 2024 Mgr. Jana Denemarková | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
gavel