Vážení klienti,

s účinností od 1.1.2024 nebudu vykonávat advokacii. Spisy budou po zákonnou dobu archivovány. Pokud potřebujete nové právní služby, prosím kontaktujte jiného advokáta.

Mgr. Jana Denemarková

Pracovní právo

Pracovní právo zahrnuje právní předpisy o vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a o ostatních vztazích, souvisejících s výkonem práce. Rozlišuje se pracovní právo individuální a kolektivní. Individuální pracovní právo řeší vztahy mezi zaměstnavateli a jednotlivými zaměstnanci. Předmětem kolektivního pracovního práva jsou vztahy mezi zaměstnavateli a odborovými orgány, zastupujícími kolektivy zaměstnanců.
Můžete se na nás obrátit ve věci pracovních smluv, dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti.

Co Vám pomůžeme vyřešit

Sepsání pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti…
Zastupování v soudních sporech

Potřebujete naši pomoc?

Mám zájem o službu: Pracovní právo

Ceník právních služeb

Ceny právních služeb se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb. (advokátním tarifem). Cena konkrétní právní služby bude klientovi sdělena při osobní konzultaci případu.
Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka pověřeného subjektu je www.cak.cz.
© 2024 Mgr. Jana Denemarková | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
gavel