Pracovní právo

Pracovní právo zahrnuje právní předpisy o vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a o ostatních vztazích, souvisejících s výkonem práce. Rozlišuje se pracovní právo individuální a kolektivní. Individuální pracovní právo řeší vztahy mezi zaměstnavateli a jednotlivými zaměstnanci. Předmětem kolektivního pracovního práva jsou vztahy mezi zaměstnavateli a odborovými orgány, zastupujícími kolektivy zaměstnanců.
Můžete se na nás obrátit ve věci pracovních smluv, dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti.

Co Vám pomůžeme vyřešit

Sepsání pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti…
Zastupování v soudních sporech

Potřebujete naši pomoc?

Mám zájem o službu: Pracovní právo

Ceník právních služeb

Ceny právních služeb se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb. (advokátním tarifem). Cena konkrétní právní služby bude klientovi sdělena při osobní konzultaci případu.
Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka pověřeného subjektu je www.cak.cz.
© 2023 Mgr. Jana Denemarková | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
gavel